نام علمی:Mulloidichthys martinicus
نام عمومی: بزماهی زرد
گسترش: جزایر جلوی خلیج مکزیک تا فلوریداکیز، مناطق استوایی غرب اقیانوس اطلس
ملاحظات: پشت این ماهی زیتونی کم رنگ است واین رنگ در قسمت شکمی زرد کم رنگ می شود. روی بدن آن نوار زرد رنگی از سر تا دم امتداد دارد . باله ها نیز زرد رنگ می باشند.
اندازه: طول آن تا 45 سانتی متر می رسد.
منبع : کتاب آکواریوم ماهی های آب شور