نام علمی: Scarus coeruleus

نام عمومی: Blue Parrotfish ( طوطی ماهی لاجوردی، نیلگون، آبی )

خانواده:Scaridaeزیستگاه اصلی: بخش غربی اقیانوس اطللس

وضعیت بدنی: طوطی ماهی لاجوردی، بدنی تماما" آبی رنگ دارد با خالهایی زرد که بر بالای سرش دیده می شوند و هر چه بزرگتر می شود، این خال ها کمرنگ تر می شوند تا اینکه سرانجام محو می گردند. آرواره پایینی این ماهی زیبا و خوش رنگ، بسیار کوتاه تر از آرواره بالایی است و از این رو جانور چشم گیر و جالب توجهی است. بالغین فلس های درشتی دارند و لبه های بالایی و پایینی دمشان نیز حالتی کشیده و بلند دارد.

حداکثر اندازه: به طور متوسط اندازه شان به 30 تا 75 سانتیمتر می رسد اما می توانند حداکثر تا 1.2 متر نیز رشد طولی داشته باشند.

تشخیص جنسیت: نرهای بالغ، برآمدگی قابل ملاحظه ای روی پوزه دارند که به آنها نیم رخی تقریبا" غیر طبیعی می بخشد.

وضعیت زندگی: در اعماق 3 تا 25 متری اقیانوس یافت می شوند.

تغذیه:مثل بقیه اعضای خانواده شان، با خراشاندن جلبک ها و مرجان ها به وسیله آرواره های منقار مانند خود، روی صخره های آبی تغذیه می کنند و سپس غذا را به منظور هضم، با دندان های آسیای وابسته به حلق خود خرد می نمایند. این ماهی ها، روزانه 80 درصد وقت خود را صرف جستجو برای یافتن غذا می کنند.
منبع : رازبقا