با درود
میخوام بدونم کسی هست که وکتور آماده داشته باشه و بتونه برام آپ کنه؟!
آخه نمیتونم با این برنامه خوب کار کنم!
اگه چند تایی باشه، بهتر میتونم ماجرا رو درک کنم!