سلام این مقاله برای تنظیمات کوکی نسخه 1.2.1 هست !

3 حالت وجود دارد یا انجمن شما در روت یا شاخه اصلی هاست هست یا در یک زیر دامنه یا در یک زیر پوشه که به بررسی هرکدام از حالت ها می پردازیم !

1-در شاخه اصلی یا روت (www) هاست ! که با فراخونی دامنه اصلی سایت انجمن ظاهر می شود مثل:

کد PHP:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

تنظیمات کوکی :

توجه : تنظیمات کوکی در محیط مدیریت و پیکربندی عمومی انجام می شود !

دامنه کوکی ها :

کد PHP:
domain.com.
آدرس کوکی ها :

کد PHP:
/2-در زیر شاخه از دامنه یا Subdomain مانند :

کد PHP:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


دامنه کوکی ها :

کد PHP:
forum.domain.com.
آدرس کوکی ها :

کد PHP:
/

3-در زیر شاخه هاست بدون انتصاب زیر دامنه مانند :

کد PHP:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

دامنه کوکی ها :

کد PHP:
domain.com.
آدرس کوکی ها :

کد PHP:
/forum/