Wall-E موجودی است با چشم هایی دوربین شکل با یک صدای متالیک که در نقش زباله جمع کن تابستان امسال در قالب فیلم انیمیشنی از Pixar با همین نام بروی پرده می رود.جزئیات درباره داستان کم مشاهده می شود ولی تا آنجایی که ما تشخیص داده ایم Wall-E آخرین بازمانده از زباله جمع کن هایی است که بروی کره زمین متروکه شده باقی مانده است،یک روز یک سفینه جمع آوری اطلاعات به همراه روباتی آی پاد مانند و براق Eve وارد می شود و با ورود این سفینه است که غریزه رومانتیک Wall-E آشکار خواهدشد.زمانی که سفینه قصد ترک زمین را دارد Wall-E بروی آن می پرد و راهی فضا می شود.
جهان Wall-E در فضا قرار دارد جایی که از معماها و موانع کشنده مختلف پرشده است.مرحله اول بازی بروی Axiom سفینه برزگ Eve اتفاق می افتد.یک منطقه پاک سازی شده را درنظر بگیرید که روبات های دشمن با شکلی شبیه به ماشین های بازیافت در آن پرسه می زنند.شما با استفاده از thumb stick روبات زباله جمع کن یعنی Wall-E را هدایت می کنید وکلید A هم برای پرش استفاده می شود.پرش، Wall-E را به یک جعبه کوچک تبدیل می کند که در این حالت می توانید به روبات های دشمن صدمه وارد کنید.همچنین کلید پرش در استفاده از سکوهای پرتاب برای فرار از دام های مختلف کاربرد خواهد داشت.
بیشتر معماها در بازی با استفاده از جمع آوری زباله ها برای بازی کردن در و یا پل حل می شوند.برای جمع آوری زباله باید به کنار کوپه های زباله و یا ماشین های فروش خودکار بروید و با زدن کلید B زباله ها را بصورت مکعب درآورید.در این حالت با زدن کلید X می توانید زباله های را به هر نقطه ای که می خواهید پرتاب کنید.در یک لحظه Wall-E لیزری بدست می آورد که در نابودی روبات های دشمن کمک خواهد کرد و این مرحله تنها مرحله ای است که به آسانی می توانید سپری کنید.
به خاطر تعداد زیاد و خسته کننده ی دشمنان می توانید وارد مد “strafe” شوید که دوربین را در حالتی مانند Gears Of War بروی شانه Wall-E قرار می دهد.دراین حالت می توانید با استفاده از right stick هدف بگیرید و سپس شلیک کنید.متاسفانه ما نمی توانیم بگوییم که این حالت در شلیک به دشمنان کمک زیادی خواهد کرد.پیشنهاد می کنیم برای راحتی بیشتر هر دو حالت از بازی را با هم ترکیب کنید.
در مرحله بعد کنترل Eve را در یک محیط باز درون فضا در دست خواهید گرفت.Wall-E با استفاده از کپسولی که در پشت خود دارد از سفینه خارج می شود شما در نقش Eve باید Wall-E را دنبال کنید که با استفاده از کپسول خود در فضا پرواز می کند و ردی آتشی از خود جای گذاشته است.در این مرحله از میان سیاره های در حال چرخش عبور می کنید در حالی که باید مواظب برخورد با سنگ های آسمانی باشید تا اینکه خود را به روبات Wall-E برسانید.
در بازی با جمع آوری اشیایی خاصی می توانیدبه تریلر انیمیشن بازی و concept art های آن دسترسی پیداکنید.Wall-E به نظر می رسد یک بازی برپایه فیلم عالی برای جمعیت جوان باشد.