بنام تو اي قرار هستي


اقسام روزه
1- واجب
2- حرام
3- مستحب
4- مكروه
روزه های واجب :
-- روزه ی ماه مبارک رمضان.
-- روزه ی قضا.
-- روزه ی استیجاری (روزه هایی که شخص مزد می گیرد و به نیابت از میت انجام می دهد.)
-- روزه ی کفاره.
-- روزه ی سوم ایام اعتکاف (اگر شخص دو روز اول اعتکاف را روزه باشد، روز سوم اعتکاف روزه بر او واجب می گردد.)
-- روزه ی بدل قربانی حج (اگر حاجی نتواند قربانی کند، باید به جای آن، سه روز در حج و هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگیرد.)
-- روزه ای که به سبب نذر واجب می گردد.
-- روزه ی قضای پدر پس از فوت که بر پسر بزرگتر واجب می گردد.

روزه هاى حرام:

-- روزهء عيد فطر (روز اوّل ماه شوال ).
-- روزهء عيد قربان (روز دهم ماه ذى حجه ).
-- روزهء نذر معصيّت .
-- روزهء ايام تشريق (11 12و 13ذى الحجه ) براى كسى كه در منا است.
-- روزهء سكوت.
--
روزه گرفتن با اين نيّت كه با كسى سخن نگويد.
-- روزهء وصال .
-- طچ روزه گرفتن دو روز پى در پى بدون آن كه در
بين آنها مبطلى انجام دهد, با قصد وصال نه به طور اتفاقى.
-- روزهء آخر شعبان به نيّت اوّل رمضان.
-- روزهء مستحبى فرزند كه سبب اذيت و آزار پدر و مادر شود.
-- روزهء مستحبى فرزند كه پدر يا مادر او را از آن نهى كرده باشند (به احتياط واجب).
--
روزهء مستحبى زن كه شوهرش او را از آن نهى كرده باشد (به احتياط واجب).


روزه هاى مستحب:
روزه گرفتن در تمام ايّام سال بجز روزه هاى حرام و مكروه مستحب است ولى
نسبت به بعضى از روزه ها تأكيد و سفارش بيشترى شده است ,
كه برخى از آنها بدين شرح است :
-- هر پنجشنبه و جمعه .
-- سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
-- اولين چهارشنبه , بعد از دههء اوّل هر ماه .
-- روز مبعث (27ماه رجب ).
-- عيد غدير (18ذى حجه ).
-- روز میلاد مسعود نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم) (17 ماه ربیع الاول).
-- روز اوّل تا نهم ذى الحجه.
-- روز عرفه چنانچه روزه گرفتن سبب بازماندن از دعاهاى آن روز نشود.
-- روز اوّل و سوّم محرّم.
-- تمام ماه رجب و شعبان.
-- روز اوّل فروردين (عید نوروز).

استفتاء:
س ـ كسى كه نماز مغربش را بخواند و نماز عشاء
را فراموش كند, فرداى آن شب , روزه بر او واجب است يانه ؟
ج ـ واجب نيست , اگر چه موافق احتياط است .(6)

روزه هاى مكروه:
-- روزهء مستحبى مهمان بدون اجازهء ميزبان .
-- روزه مستحبى مهمان با نهى ميزبان .
-- روزهء مستحبى فرزند بدون اجازهء پدر.
-- روزهء عاشورا.
-- روزهء عرفه اگر سبب بازماندن از دعاهاى آن روز بشود.
-- روزهء روزى كه نمى داند عرفه است يا عيد قربان .منابع :
1 ـ العروةالوثقى , ج 2 كتاب الصوم , فصل 15 ص 240
2ـ العروةالوثقى , ج 2 ص 240و 241و توضيح المسائل , م 1390
3ـ العروةالوثقى , ج 2 كتاب الصوم , فصل 15 ص 243و 244
4اچ ـ توضيح المسائل , م 1739تا 1742
5چ ـ توضيح المسائل , م 1748و العروةالوثقى , ج 2 كتاب الصوم , فصل 15 ص 240
6چ ـ استفتاآت , ج 1 ص 327 س 70
7ـ توضيح المسائل , م 1747و همان ص 242