تاپیک اختصاصی زبان روسی
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: تاپیک اختصاصی زبان روسی

 1. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض تاپیک اختصاصی زبان روسی

  وسی

  The Russian Alphabet

  The Russian words in the following list are all written with the Cyrillic alphabet but if you read them carefully, one word at a time, from top to bottom beginning at the top of the left-hand column, by the time you reach the final word in the lower right-hand corner, you will know the Cyrillic alphabet (as well as a few Russian words). Use the Greek letters you know to help. There is also a helpful table on the next page. )


  мама granny's kid
  папа the other granny's kid
  акт part of a play
  парк a rest area
  порт any is fine in a storm
  террор Stalin's forte публика John
  метеор falling star
  доктор has infinite patients
  трактор what farmers ride
  термометр it has a lot of degrees
  математика the unnatural science
  Америка Yuwessov, .
  Арктика go there for goosebumps
  радио it talks and rocks
  радиатор a source of warmth !
  драма unfunny stuff
  Африка a major continent
  факт something undeniableit
  фронт put up a good one
  танк heavy-duty
  патент protector of inventions
  Антарктика opposite of Арктика
  капитан the boat's boss
  митинг let's all get together
  план a good idea
  гранит a hard stone
  грамм European measure
  гол where you score ?
  металл heavy stuff
  телефон distant sound machine
  телеграф Western Union
  телеграмма a wire
  лампа it sheds much light
  ангел a feathered friend
  Италия the boot country !
  Германия Reunited at last!
  Англия Hail Brittania!
  армия big bunch of fighters
  салат uncooked greens
  аспирин headache med'cine
  сигара product of Cuba
  министр government official
  сенат US deadwood branch
  сенатор US political deadwood
  система organization
  сигнал it let's you know
  авиатор a flyer
  ветеран s/he's been around
  витамин health pills
  веранда where Southern belles sit
  вампир suave blood-sucker
  Волга famous Russian river ]
  студент an easy job
  университет sports-fraternity complex
  аудитория a good place to spectate
  литература like, uh, novels & pomes
  август a summery month
  #1 ارسال شده در تاريخ 13th November 2012 در ساعت 17:06

 2. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  аа

  бб

  вв

  гг

  дд

  ее

  ёёё

  жж

  ззэ

  иии

  йй

  кка

  лл

  мм

  нн

  оо

  пп

  рр

  сс

  тт

  уу

  фф

  хх

  цц

  чч

  шш

  щщ

  ъъ

  ыы

  ьь

  ээ

  юю

  яя
  #2 ارسال شده در تاريخ 13th November 2012 در ساعت 17:06

 3. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  The Spelling Rules

  spelling system is far simpler than that of English. The system is basically this: one sound, one letter; one letter, one sound. There are a few disparities, but only a few. To give you an idea of just how few: they are all just below on this one page. Russian kids learn them by the end of first grade; if you are past this stage, you should pick them up with no difficulty. Right?

  1. Hard and Soft Vowels. Russian has a system of 'soft' or 'palatalized' consonants which parallels that of the regular consonants. (Soft consonants are pronounced as though you were pronouncing that consonant and a 'y' simultaneously.) Fourteen Russian consonants come in soft-hard pairs and, if the Russian alphabet assigned a distinct consonant for each, we would have to memorize fourteen additional consonant letters.


  However, because they want their language to remain the simplest language in the world, the Russians decided to use the following vowel to indicate whether the preceding consonant is hard or soft. Since the Russian language has only 5 distinct vowel sounds, this system requires only 5 additional letters. This saves the Russian-language learner 9 letters to memorize! Here are the 10 vowel letters which indicate whether the preceding consonant is 'hard' or 'soft'. Remember, each vowel of the pair is pronounced identically, except for the ы and the и. The approximate pronunciation is given to the right.

  Table I: Russian Vowels

  Hard
  а,э,ы,о,у

  Soft
  я,е,и,ё,ю

  The vowel letters in the left column occur only after 'hard' consonants; those in the right column appear only after 'soft' consonants.

  You must remember that, after applying all the other rules of Russian, especially when adding noun, verb, and adjectives endings, you must be sure to convert any 'hard consonant' vowel to its 'soft' alternate, if the suffix begins with a vowel and is added to a stem ending on a consonant.

  Also, if any word ends on a vowel from the right-hand column, then its stem ends on a soft consonant, so when changing the endings on such words, you must consistently use the vowels from the 'soft' column. The following table shows what I mean. [For best results in studying this table, focus on one word at a time and follow the change in each word. Begin with the forms in the left columns; they provide you with the basic vowel used after hard consonants. The right-hand column shows you the rule for converting the basic vowel to the vowel used after a soft consonant.]

  Table II: Vowel Alternations after Soft Consonants

  after hard cosonent
  C + а стол-а
  C + e стол-е
  C + ы стол-ы
  C + о окн-о
  C + у стол-у

  after soft consonent
  Cь + а > я
  Cь + е > е
  Cь + ы > и
  Cь + о > ё
  Cь + у > ю


  "Cь" = any soft consonant in the table above. To compare the use of the 'soft' vowels after soft consonants (Cь) and the 'hard' vowels after hard consonants (C), examine the table below. Женя is the nickname for Евгений "Eugene" or Евгения "Eugenia" and жена means "wife". Table III shows some of them in their various case forms.

  Table III: Hard & Soft Consonants

  Nominative : жена Женя
  Genitive : жены Жени
  Accusative : жену Женю
  Instrumental :женой Женей

  2. The Combination of й+V (y+vowel) Russian orthography does not allow spellings with й (jod) plus a vowel, that is, й+а, й+э, й+ы, й+о, й+у. Instead, the "soft" vowels are also used to indicate these combinations, as the following table illustrates.

  Table IV: Jod + Vowel Combinations
  стол-а 'of a table'
  стол-ы 'tables' (Pl
  стол-ом 'with a table'
  стол-у 'to a table'

  In their attempt to simplify their alphabet for us, the Russians developed a spelling system that leaves us another problem: how to indicate the softness of consonants at the end of words or before other consonants, i. e. when no vowel follows. If the consonant is hard--no problem: стол "table". However, if the consonant is soft, a soft sign (ь) must be added to distinguish the soft consonant from its corresponding hard variant, e.g. мать "mother", дверь "door", день "day"; только "only", судьба "fate", просьба "request".

  3. The 7 Consonant Rule. Also remember that after к г х (velars) and ш ж щ ч (hushes) never write ы but always и, e.g. студенты "students" but студентки "coeds", лифтёры "elevator operators" but лифтёрши "women elevator operators".

  4. The 5 Consonant Rule. After ш ж щ ч ц write o if that syllable is accented and e if it is not, e.g. в большом хорошем доме "in a big nice house". (The light letters indicate accent placement.)

  5. The Hush Rule. Finally, after hushes (ш ж щ ч) never write я or ю but always а and у.


  *example are in green
  #3 ارسال شده در تاريخ 13th November 2012 در ساعت 17:06

 4. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  The Part Of Speech

  you have probably heard the traditional definitions of the part of speech, e.g. that nouns are words that denote 'persons, places, or things' and verbs are words that denote actions. It probably occurred to you that, well, persons and places are things, so why not just 'nouns are words that denote things'? And sit and sleep are verbs but they hardly denote actions. In fact, nouns do represent concepts as things, verbs as actions or states, and adjectives as qualities. Take the concept 'quick', for example. It is basically an adjective, so it indicates a quality, i.e. a characteristic of something else. However, the same concept may be represented in the language as a noun (quickness), a verb (quicken), or as an adverb (quickly).


  Adjective Quick fingers, for example, are fingers with the suspicious quality or characteristic of quickness. Quick is an adjective.
  Noun The noun, quickness, represents the same concept, quickness, as a thing, in this case an abstract, uncountable thing but thing nonetheless. (Click here for details.)
  Verb In the phrase she quickened the pace the same concept turns up representing an action, so it must be a verb.
  Adverb Finally, in she quickly removed her cigar, the same concept represents a characteristic of an action. In this case it is an adverb.


  These are semantic definitions of the major parts of speech. In Russian the parts of speech are also formally distinguished by different sets of endings. Nouns and adjectives have declensional endings which are distinct from each other and different from the verbal conjugation endings. The type of adverb described in the table is simply an adjective modifying a verb and usually sports a neutral, non-agreeing -o ending. The other type is the 'Delimiter' (for which see below). So it is easy to distinguish the major parts of speech in Russian; they are both formally and semantically definable. Just follow the links to the formal definitions of the Russian parts of speech.


  Pronouns might be divided up into 'pronouns', 'pro-verbs' (as opposed to 'proverbs', which none of them are), 'proadjectives', and 'proadverbs' because they belong formally and semantically to the major parts of speech classes. They are minor major parts of speech. He, she and it in English, for example replace nouns like John, the house, and the girl. Which, as in which book, replaces an adjective, e.g. the red book. Do in English is a kind of 'pro-verb', for it replaces any verb: What did you do? : I oversurfed.


  The other minor parts of speech found in Russian include:

  Pronouns words that replace nouns but also adjectives, adverbs, and verbs, e.g. I, you, he, she, it; this, that; there, where—and do is the English verbal pronoun
  Prepositions things that explain the relations between the major parts of speech like in, on, to, for, betwixt and between
  Conjunctions things that connect the major parts of speech or clauses within the sentence, such as if, and or but
  Particles or Delimiters small items that add peripherally to the meaning like, well, like, so, too, and sorta

  (Russian gets along fine without articles like English a and the, thank you. This is one of the reasons that is is so simple
  #4 ارسال شده در تاريخ 13th November 2012 در ساعت 17:06

 5. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  Verbal Accent in Russian

  There are two basic types of accent in Standard Contemporary Russian (for nouns and adjectives as well as verbs): (1) fixed and (2) variable. If the accent falls on the same syllable of every form in a conjugation, it is fixed. Fixed accent may be fall on the same syllable of the stem or on the ending. If the position of the accent is not the same throughout the conjugation, it is said to be 'variable', and shifts between the first syllable of the ending and the last syllable of the stem.

  Imvariable Accent
  Stem Accent

  Many verbs in Russian exhibit accent on one syllable of the stem where it remains no matter which ending is attached to the verb: present-future, past, imperative, infinitive. The following table illustrates the fixed accent pattern in the first and second conjugations with делай- 'do, make' and остави- 'leave (something)'. The accented syllable is indicated in the table below by boldface type.


  Click any of the highlighted words and hear how each of the forms in the conjugation are pronounced. Pay particular attention to the loudest syllable: that is the accented one.
  #5 ارسال شده در تاريخ 13th November 2012 در ساعت 17:07

 6. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  Hello My very Dear asalbanoo!

  Thanks a lot for starting such a useful topic,
  I will be a serious user of it!

  Good Luck

  P.S Thanks posts are forbidden
  #6 ارسال شده در تاريخ 13th November 2012 در ساعت 17:07

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •