با سلام خدمت شما عزیزان مخصوصا جناب secret :میشه یک راح حل برای از بین رفتن بد شانسی بگین؟ آخه من چند وقته خیلی بدشانس شدم.