مدل
Apple iPad Firmware 3.2
سازنده
Apple
دسته بندی
iPad
سیستم عامل
Windows N/A
حجم فایل
۴۰۰ KB
دربافت فایل
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
دربافت فایل
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ۳۲ bit – فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ۶۴ bit