معمولا پرنده های کنترل شونده از راه دور، به خاطر نجات جان انسان ها تشویق نمی شوند. بر عکس همه آنها را در نقش ربات های قاتل به یاد می آورند. اما پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا گزارش می دهد که پهپادهای شخصی این یگان، توانسته اند به شناسایی یک قربانی تصادفات جاده ای کمک کرده و باعث نجات جان او شوند.

درست بعد از نیمه شب پنج شنبه ای که گذشت، یگان سواره نظام ساسکاتون تماسی اضطراری درباره خوردوریی که در حاشیه یکی از بزرگراه های خلوت سرنگون شده بود دریافت کرد، ولی تیم امداد که به محل رسید، نتوانست قربانی را به روش های مرسوم پیدا کند.

آنها سپس تا شعاع 200 متری را جستجو کردند ولی فایده ای نداشت. سپس جستجو را به شعاع 1000 متری وسعت دادند ولی حتی هلی کوپتر مجهز به دوبین دید در شب هم نتوانست کسی را پیدا کند.

سر انجام پلیس سواره نظام از یک پهپاد کوچک پلیس کانادا استفاده کرد، Dragan Flyer مدل X4-ES که به دوربین مادون قرمز مجهز بود. همزمان پس از دو ساعت از تصادف، پلیس تماس تلفی از خود مصدوم دریافت کرد و سپس با استفاده از مختصات نسبی GPS و چشم های ماون قرمز پرنده کوچک، محل دقیق او را شناسایی کرد.

تیم جستجو فرد مصدوم را در کنار یک درخت زیر تلی از برف یافتند. او تقریبا از هوش رفته بود و باید به سرعت به بیمارستان می رسید. پلیس کانادا می گوید شناسایی موقعیت این فرد خوش بخت، بدون پهپاد و دوربین مادون قرمز، تا دمیدن آفتاب امکان پذیر نبود.

این می تواند اولین گزارش نجات جان یک نفر با کمک پهپادها باشد.
:نارنجی