آخرین قیمت تلویزیون های led و lcd و پلاسمای ال جی
برند مدل نمایشگر قیمت . تومان
LG
LG LED 55LM96000 55 ایچ 9.250.000
LG LED 47LM96000 47 اینچ 5.350.000
LG LED 72LM95000 72 اینچ 21.200.000
LG LED 47LM62000 47 اینچ 3.750.000
LG LED 42LM62000 42 اینچ ---
LG LED 47LS57000 47 اینچ 3.500.000
LG LED 42LS57000 42 اینچ 3.500.000
LG LED 42LM67100 42 اینچ ---
LG LED 55LM76100 55 اینچ 8.100.000
LG LED 47LM76100 47 ایچ 4.650.000
LG LED 42LM76100 42 اینچ 3.550.000
LG LED 42LM66100 42 اینچ 3.160.000
LG LED 47LM66100 47 اینچ 4.200.000
LG LED 42LM66900 42 اینچ 2.950.000
LG LED 42LS46000 42 اینچ 2.200.000
LG LED 55LM64100 55 اینچ 5.450.000
LG LED 47LM64100 47 اینچ 3.400.000
LG LED 42LM64100 42 ایچ 2.800.000
LG LED 42LM58000 42 اینچ 2.600.000
LG LED 47LM58000 47 اینچ 3.700.000
LG LED 55ES6960 55 اینچ ---
LG LED 46ES6960 47 اینچ 4.050.000
LG LED 42ES6960 42 اینچ ---
LG LED 47LM67100 47 اینچ 4.250.000
LG LED 42LM67100 42 اینچ 3.280.000
LG LED 47LM66100 47 اینچ 4.150.000
LG LED 42LM66100 42 اینچ 2.950.000
LG LED 42LS46100 42 اینچ 2.200.000
LG LED 47LM86000 47 اینچ 5.070.000
LG LED 55LM86000 55 اینچ 8.900.000
LG LED 42LS34000 42 اینچ 2.050.000