آخرین قیمت تلویزیون های led و lcd و پلاسمای X.VISION
تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 16 خرداد ماه 92

X.VISION X.VISION LED LE-46KD40 46 اینچ 3.300.000
X.VISION LED 47K3D100 47 اینچ 3.000.000
X.VISION LED LE-32KD30 32 اینچ 1.300.000
X.VISION LED LE-42KD20 42 اینچ 1.900.000
X.VISION LED LE-32KD20 32 اینچ 1.200.000
X.VISION LED LE-24D20 23 اینچ 640.000
X.VISION LED LE-42KD30 42 اینچ 1.950.000
X.VISION LED LE-22D20 21 اینچ 530.000
X.VISION LED LE-42KD40 42 اینچ 2.000.000