بسم‌الله الرحمن الرحيم
ان الله اشتري من المومنين انفسهم لهم الجنه يقاتلون في سبيل‌الله فيقتلون و يقتلون… و ذالك هو الفوز العظيم. (توبه-111)
همانا خداوند جان و مال مؤمنين را به بهاي بهشت از ايشان خريداري نموده كه در راه خدا جهاد مي‌كنند پس مي‌كشند و خود كشته مي‌شوند و اين خود سعادت و پيروزي عظيمي است.
سلام و درود بي انتها بر امام كبير خميني بت‌شكن و شهيدان به خون غلتان و حماسه آفرين اسلام.
سخني با امام-اي امام، ياور درماندگان، اي ابراهيم زمان، رهسپار جبهه‌ام با كوله‌باري سنگين از گناه و معصيت مي‌روم به جنگ با كافران از خدا بي‌خبر تا با دست‌هايم و قدرتي كه خداوند به من داده بر كفار بتازم شايد از اين راه بتوانم كوله‌بارم را سبك‌تر كنم. اي امام من همچون ديگر فرزندان و سربازان تو مي‌روم تا راه پاك شهيدان را دنبال كنم راهي كه هر كس توفيق پيمودنش را پيدا نمي‌كند.
حالا كه خداوند توفيق پيمودن اين راه را به ما عطا كرده است كه بتوانيم با دست‌هايمان كفار را نابود سازيم انشاء الله كه اگر در اين راه كشته شدن نصيبم شد خداوند در حال احتضار ياريم كند كه بر شيطان غلبه كنم.
نيايش-خداوندا از تو مي‌خواهم تا زماني كه آخرين گناهم بخشيده نشده است مرا از اين دنيا نبري. در آخر عمر امام عزيز خميني بت‌شكن و نزديكي فرج امام زمان را از خداوند خواهانم.
امام، التماس دعا دارم.
والسلام