1.بسیاری از اشخاص بر این باورند که میتوانند بعد از ازواج همسر خود را تغییر دهند و به شخصی تبدیل کنند که میخواهند، در صورتی که این باور کاملا غلط است. همسرتان را به خاطر چیزی که هست دوست داشته باشید و بپذیرید و به او احترام بگذارید . سعی کنید با شناختن تفاوت یکدیگر ، همسرتان را درک کنید تا زدندگی شیرین تری داشته باشید.
2.در انجام کارها به یکدیگر کمک کنید، میتوانید در انجام کارهای روزمره و خسته کننده با یکدیگر همکاری کنید و همواره به یاد این باشید که چقدر به همسر و فرزندانتان علاقه دارید ، خواهید دید که چقدر کارها سریعتر وراحتتر انجام میگیرند.
3.به یکدیگر ابراز علاقه کنید و از جملات عاشقانه استفاده کنید و به همسرتان نشان دهید که او را مانند روز اول دوست دارید و به او عشق می ورزید.
4.با هم به سفرهای کوتاه و طولانی بروید تا با ساختن خاطراتی شیرین با یکدیگر زندگی خود را زیبا تر کنید . اجازه ندهید کارو مسئولیت هایتان شما را برای همسرتان عادی کند.