error ejec در فیلمبرداری sony

کاربران عزیز اگر با error ejec در فیلمبرداریهای sony برخورد کردید

میتواند چند علت داشته باشد .

1-معیوب بودن موتور کاپستان

2-آی سی لودینگ

3-درام گایدها

4- از جا خارج شدن پینچ گاید


با آرزوی موفقیت