جلوه های طبیعت زیبا و منحصر به فرد شاهرود ، مرکز اکوتوریسم جهان ، به حدی بیشمارند که گاهی اوقات نمی دونم به معرفی کدام یک از آنها بپردازم امروز می خوام یه پست از یک جاذبه گردشگری کمتر شناخته شده قاره کوچک که مقتضی فصل زمستان و به قول بروبچ آپ دیته به پیشنهاد یکی از دوستای خوبم بنام مجید آشوری به همیهنان عزیزم اختصاص بدم که ویژگی های بی نظیر و خاصی دارد که مشابه آنرا در هیچ جای دیگر از این کره خاکی نمی توان یافت .


قندیل های یخی دره آب اوستا ابرسج که در دامنه عظیم شاهوار قرار دارد ، یکی از موارد یاد شده می باشد. البته توضیح در مورد گستره عظیم شاهوار و زیبایی های نهفته در سلسله جبال البرز شرقی که قله چهار هزار متری شاهوار به اوج خود می رسد خود مجال و فرصت جداگانه ای را می طلبد که در وقت به این مهم خواهیم پرداخت.