بر طبق نتایجی که در تحقیقات سلامتی و ورزش به دست آمده دو ورزش هستند که میتوانند اشتهای افراد را کاهش دهند در نتیجه فرد میل کمتری به خوردن غذا پیدا کرده و لاغر میشود. ورزش هایی که به صورت عمودی انجام میشوند مانند دوچرخه سواری و طناب زنی اثر معجزه آسایی بر روده ها دارند که این اثر باعث رخداد نوعی حرکت در روده میشود که کم شدن اشتها را در پی دارد.
پزشکان به این نتیجه رسیده اند که افراد بعد از انجام این ورزش ها تمایل به خوردن غذاهای پر چرب و مواد غذایی شیرین را ندارند و معمولا بعد از گذشتن یک ربع از غذا خوردن میل خود را از دست میدهند و سیر میشوند در نتیجه با گذشت زمان بیشتر اضافه وزن خود را از دست داده و اندامی متناسب پیدا میکنند.