همانطور که میدانید و به کررات شنیده اید ، پاقلب دوم انسان است و باید به آن توجه ویژه ای داشت. این توجه باید از سنین بسیارکم هم اعمال شود. استاندارد بودن کفش برای سلامتی پا بسیار مهم است ، همه افرادحتی کودکان نیز باید از کفش های استاندارد استفاده کنند به خصوص افرادی که سطحفعالیت بالا دارند و به فعالیت های ورزشی نیز میپردازند.بر طبق نتایج و آمار تحقیقاتی که انجام شده استاشخاصی که در انتخاب کفش خود دقت لازم را به عمل نمی آورند بیشتر در معرض بیماریهای مغزی ، قلبی و حتی سرطان استخوان قرار دارند. خانم ها نیز باید بدانند که کفش های پاشنه بلندی کهمیپوشند اگر چه جلوه و زیبایی خاضی دارد اما باعث درد ستون فقرات و مهره های آنهاخواهد شد ، پس بهتر است حتی المقدور از کفش های مناسب و راحت استفاده کنند.