نينجاهاي نگهبان در سينماهاي لندن موظف به ساكت كردن تماشاگران پرسرو صدا هستند.گروه بين الملل؛ سينما خبر- از آنجا كه يكي از مشكلات اصلي در سينماهاي انگليس مواجه با تماشاگران پر سر و صدا است، صنف سينماداران انگليس در اقدامي جديد به انتصاب نينجاهايي سياه پوش در سينماهاي اين كشور كرده اند تا با برخوردي ترسناك آنها را وادار به آرامش كنند.
بر اين اساس در صورتي كه تماشاگران در هنگام اكران فيلم صحبت كنند ، خوراكي هاي پرصدا بخورند، با موبايل حرف بزنند و يا حتي در فضاي تاريك سينما پيام كوتاه بفرستند يا به هر شيوه اي باعث مزاحمت براي ديگران شوند، با برخورد بسيار ترسناك اين نينجاها مواجه مي شوند.برخورد آنها نيز از گرفتن جلوي دهان آنها گرفته تا قاپيدن موبايل و خوراكي آنها بصورت كاملا نامحسوس را شامل مي شود. لباس نينجاها كاملا سياه بوده و قابليت تشخيص آنها در محيط سينما ممكن نيست.اين نينجاها براي اولين بار در سينما پرنس چارلز به خدمت گرفته شدند و هم اكنون د سينماهاي بزرگ انگلستان به اجرا در آمده است.