دبير کل کميته ملي المپيک گفت: مدال قايقرانان هم به چشم مي‌آيد. به اين صورت نيست که کسي آنها را نديده باشد. مدال آنها هم براي ما ارزش دارد.

بهرام افشارزاده درباره حضورش در اردوي تيم ملي تکواندو در روز گذشته، گفت: ورزشکاران خود را براي حضور در المپيک هنرهاي رزمي آماده مي‌کنند. آنها را خوب و آماده ديدم. براي بازي‌هاي آسيايي سال آينده لازم است از ورزشکاران حمايت شود.

به گزارش فارس،وي درباره حضور سجادي، معاون حرفه‌اي و قهرماني وزارت ورزش در اردوي وزنه‌برداري و پاداش به ورزشکاران و اينکه برخي اعتقاد دارند تبعيض صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: تبعيضي نداريم. وزنه‌برداران خود را براي رقابت مهمي آماده مي‌کنند. ورزشکاران بايد صبور باشند چرا که مقامات مسئول ممکن است فرصت لازم را براي حضور در همه اردوها نداشته باشند. از طرفي آنها درگير انتخابات فدراسيون‌ها و اساسنامه‌ها هستند.

افشارزاده همچنين درباره گلايه ورزشکاران قايقراني، گفت: مدال آنها هم به چشم مي‌آيد. به اين صورت نيست که کسي آنها را نديده باشد. مدال قايقرانان هم براي ما ارزش دارد.

دبير کل کميته ملي المپيک درباره بودجه کميته براي بازي‌هاي آسيايي اينچئون، عنوان کرد: بودجه مصوب ما 178 ميليارد تومان است و براي المپيک نوجوانان، بازي‌هاي تايلند و همچنين بازي‌هاي آسيايي اينچئون برنامه ريزي کرده‌ايم. اين بودجه را به نوبخت، معاون رئيس‌جمهور هم اعلام کرده‌ايم. جلسه خوبي با او داشتيم. امسال اوج کار ما است و درخواست کرده‌ايم بودجه را به ما بدهند.

ورزش3