هشدارهاي جراح پلاستيک آنجلينا جولي


جراح پلاستيکي که اخيرا پس از عمل پيشگيرانه ماستکتومي دوطرفه (برداشتن پستان‌ها با جراحي) روي آنجلينا جولي به علت داشتن زمينه ارثي شديد سرطان پستان، بازسازي اين اندام را براي او انجام داده، مي‌گويد از هنگامي که تشخيص سرطان پستان در زني داده مي‌شود و گزينه‌هاي درماني مدنظر قرار مي‌‌گيرد، بايد با متخصصان رشته‌هاي متفاوت مشاوره كرد...

جراح پلاستيکي که اخيرا پس از عمل پيشگيرانه ماستکتومي دوطرفه (برداشتن پستان‌ها با جراحي) روي آنجلينا جولي به علت داشتن زمينه ارثي شديد سرطان پستان، بازسازي اين اندام را براي او انجام داده، مي‌گويد از هنگامي که تشخيص سرطان پستان در زني داده مي‌شود و گزينه‌هاي درماني مدنظر قرار مي‌‌گيرد، بايد با متخصصان رشته‌هاي متفاوت مشاوره كرد...

دکتر جي اورينگر معتقد است گروه درمان سرطان پستان، بايد شامل جراح عمومي، انکولوژيست (که شيمي‌درماني، هورمون‌درماني و پرتوتابي به عهده اوست) و متخصص زنان و زايمان باشد.

معمولا دو رويکرد براي درمان سرطان پستان وجود دارد؛ در جراحي‌هاي حفظ‌کننده پستان، فقط تومور برداشته مي‌شود و پستان تحت‌پرتودرماني قرار مي‌گيرد.

شيوه دوم، شامل برداشتن کل پستان يا ماستکتومي است. در روش اول، پرتودرماني باعث ايجاد تغيير دائمي در بافت پستان و ديواره قفسه‌سينه مي‌شود. اگر چنين بيماري به علت ابتلا به سرطان جديد نياز به برداشتن کل پستان داشته باشد، کيفيت بازسازي پستان کاهش خواهد يافت بنابراين بايد به زن درباره اثر پرتودرماني بر بازسازي آينده پستان اطلاع داده شود.