انتخاب كلاس و سبك موتور است . كه متاسفانه خيلي ها از اين موضوع غافل اند . شما بسته به نيازتان و انتظاراتتان از موتور سيكلت بايد سبك و حجم مورد نيازتان را انتخاب كنيد . من در زير رده بندي موتور را با توجه به موتور هايي كه در ايران وجود دارد و بيشتر از honda برايتان مي نويسم البته اگر كم و كاستي بود به بزرگي خودتان مي بخشيد
رده بندي :
sport bike يا موتور ريس . مانند : honda CBR 150 . kawasaki KR 150 KIPS & HI-KIPS
road bike يا موتور خياباني . مانند : honda CDI 125 . honda CGL 125 . pulsar
cruiser يا موتور مسافرتي . مانند : harley davidson . bajaj eliminator
scooter يا موتور شهري . مانند : bahman 110 . honda wave 125 . vespa
off road يا موتور كراس . مانند : KTM . honda XL 200
quad يا موتور 4 چرخ . مانند : honda TRX 200