ببخشید کسی میتونه به من جواب بده چرا توی ویژال استودیو2010 زبان های سی و سی شارپ وسی پلاس پلاس رو با کتابهای جعفرنژاد قمی می نویسم مدام ارور میده؟دیوونه شدم.