اردوی آمادگی تیم ملی موتور کراس کشورمان که از ده روز گذشته جهت شرکت در راند سوم مسابقات قهرمانی آسیا در پیست موتور کراس آزادی،زیر نظر آقای مهران همتیان، سرمربی تیم ملی و مدیر بخش موتورسواری فدراسیون آغاز گردیده امروز ، دوشنبه مورخ 1392/08/20، در ساعت 14الی16 برگزار وخاتمه می یابد. تیم ملی موتورکراس کشورمان برای نخستین بار در ترکیب کامل نوجوانان ؛ بزرگسالان و پیشکسوتان، روز سه شنبه جهت شرکت در مسابقـات قهرمانی آسیا عازم فیلیپین می باشد.