برنامه زمان بندی مسابقه رالی حرفه ای قهرمانی کشور

برنامه زمان بندی مسابقه رالی حرفه ای قهرمانی کشور، به شرح ذیل می باشد: روز سه شنبه مورخ پنجم آذر، راس ساعت 8 صبح، جلسه توجیهی و هماهنگی،واقع در ابتدای ورودی شهرستان شاهرود، روبروی هتل پارمیدا،پارک علم و فناوری استان سمنان و همچنین تحویل مدارک و نقشه های مسابقه صورت می پذیرد. همچنین پس از جلسه ، راس ساعت 11، از مسیر روز مسابقه بازدید بعمل خواهد آمد.
روز چهارشنبه، مورخ ششم اذر راس ساعت 8 صبح، از مسیر روز دوم مسابقه بازدید و همچنین ساعت 17، شرکت کنندگان به پارک فرمه وارد می شوند.
روز پنج شنبه ، هفتم آذر و روز جمعه هشتم آذر، راس ساعت 7 صبح به ترتیب دور اول و دوم مسابقه برگزار می گردد.
این دوره از مسابقات در جاده های شهرستان شاهرود از محل پارکینگ عمومی شهرداری ، واقع در خیابان امام خمینی شاهرود آغاز و در همان محـل خاتمه می یابد.
ضمنا، لیست هتل های شاهرود به شرح ذیل می باشد:
1- هتل پارمیدا:شاهرود بلوار دانشگاه ، تلفن: 3393850 الی 60
2- هتل جهانگردی: شاهرود خیابان فردوسی، پشت پارک بولوار، تلفن: 3231288، 3243901
3- سرای ورزشکاران: شاهرود خیابان صذوقی، ابتدای مجموعه آبشار. تلفن: 3235008،09124743646
پیش شماره شهرستان شاهرود، 0273 مس باشد.