مخفی کردن دسته یا انجمن یا زیرمجموعه

سلام،

فایل inc/functions_forumlist.php/ را باز کنید.

قطعه کد زیر را بیابید:

کد PHP:

کد:

foreach($parent as $forum)


بعد از آکولاد بعد از آن، اضافه کنید:

کد PHP:
کد:

if ( in_array($forum['fid'], array(1,3)) ) continue;

درون پرانتزهای بعد از array عدد fid متعلق به دسته یا انجمن یا زیرمجموعه مورد نظر(برای مخفی شدن) را وارد کنید (اگر بیش از یکی هست با کاما از هم جدا کنید).

برای بدست آوردن fid، وقتی روی نام موارد ذکر شده بروید، در لینک آنها عددی پس از عبارت fid یا forum هست که همان fid موردنظر است.


فقط قبل از انجام این کار باید به دو نکته توجه داشته باشید...

- ویرایش فایلها ممکن است در کار MyBB و یا افزونه‌ها و سرویس‌هایی که برای آن ایجاد می‌شوند مشکل ایجاد کند.

- پس از هر ارتقا باید تغییرات را مجدداً اعمال کنید.

به همین دلیل توصیه می‌کنم فایل‌های اصلی MyBB را جز در مواردیکه باعث بروز مشکل شده‌اند ویرایش نکنید.