استان چهارمحال وبختياری گونه های مختلفی از حيات وحش را در خود جای داده است. اين گونه ها شامل انواع پستان داران، پرندگان و آبزيان می شوند. استان چهار محال و بختياری به دليل خصوصيات جغرافيايی از جمله وجود فضاهای كوهستانی و جنگلی يكی از مستعد ترين نقاط زندگی انواع جانوران به شمار می آید و در آن انواع حيوانات بزرگ، كوچک و حتی وحوش منحصر به فرد زيست می كنند. محدوده مورد نظر به لحاظ موقعيت جغرافيای طبيعی خاص يعنی رشته كوه های متعدد و قلل مرتفع، پوشش گياهی متنوع، جنگل ها، چشمه ها و رودهای پراكنده، زيستگاه انواع وحوش، پرندگان و آبزيان است. ازانواع وحوش و پرندگان موجود دراين منطقه می توان قوچ، ميش، كل، بز، پلنگ، خرس قهوه ای، گراز روباه قرمز، شغال و خرگوش، كبک دری، ‌تيهو، كبوتر، كركس و عقاب را نام برد. شکارگاه های متعددی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارند که برخی از آن ها در محورهای گردشگری این منطقه قرار گرفته اند. جهت حفاظت از محیط زیست گیاهی و جانوری برخی از مناطق حفاظت شده در این استان به وجود آمده که انواع گیاهان و جانوران را در خود جای داده است.
منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در 20 كیلومتری جنوب خاوری شهركرد بین شهرستان های شهركرد و بروجن واقع شده است. این منطقه رسماً از سال 1349 با شناسایی و انتخاب منطقه به دلایل وجود پوشش گیاهی غنی و مراتع درجه یک و دارا بودن شكارگاه های متعدد و برخورداری از تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری انتخاب شده است. از طرفی وجود جاده ماشین‌رو در اطراف منطقه باعث سهولت كنترل این منطقه بوده و هم چنین وجود چشمه‌سارها و آبشخورهای فراوان و فقدان مناطق مسكونی و محدود بودن مزارع در داخل منطقه یاد شده به عنوان منطقه ممنوعه تنگ صیاد یكی از بهترین شكارگاه های استان چهارمحال و بختیاری را به وجود آورده است.
منطقه تنگ صیاد منطقه‌ای است ییلاقی واقع در سلسله جبال زاگرس، وجود چشمه‌سارهای متعدد و پوشش گیاهی مناسب در منطقه شرایط زیستگاهی مساعد را برای وحوش فراهم ساخته و یكی از محاسن منطقه وجود یک رشته ارتفاعات كوهستانی در جنوب منطقه كه از خاور به باختر كشیده شده و هم چنین یک سلسله تپه ماهورها نسبتاً وسیع واقع شده و باعث تنوع زیستگاه گونه‌های جانوری شده است.