مسجد آیت الله زاده بروجن

این مسجد در سمت جنوب باختری شهر بروجن، مركز شهرستان بروجن و در فاصله 60 كیلومتری شهركرد واقع شده است. این بنا در دوره قاجاریه و احتمالا بر روی شالوده ای قدیمی تر به صورت یک شبستان و با ستون های سنگی استوار شده است. این ستون ها از نظر اندازه و فرم همانند مساجد جامع شهركرد، چالشتر و شهركیان هستند. این اواخر محراب مسجد مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و با كاشی های هفت رنگ و فیروزه ای و كتیبه هایی به رنگ سفید بر زمینه لاجوردی، مشتمل بر آیاتی از قرآن مجید تزیین شده است. صحن یا حیاط این مسجد به شکل مستطیلی به طول شبستان بوده و پنجره های شبستان به سمت آن باز می شوند. این صحن یک ورودی در سمت خاور دارد كه حدود یک متر از سطح خیابان پایین تر است. به طور كلی می توان گفت در حال حاضر این مسجد از نظر فنی دارای وضعیت مناسب و مطلوبی است.