روستاي"ده چشمه" فارسان، يادمان سنگ نوشته هاي انقلاب مشروطه
شهرکرد- چهارمحال وبختياري سرزميني متنوع از تاريخ و فرهنگ و هنر فلات مرکزي ايران است که در تاريخ نيز از برخي از مورخان معاصر و موخر از اين روستاها به نيکي نام برده اند.

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

روستاي"ده چشمه"شهرستان فارسان يکي از اين روستاهاي ديدني است که سنگ نوشته هاي انقلاب مشروطه در دوران قاجار را درخود نهفته دارد و سندي از حرکتهاي صورت گرفته مردم اين منطقه در انقلاب مشروطه محسوب مي شود.
اين روستا داراي جاذبه هاي گردشگري از جمله سنگ نوشته هاي مشروطه است که در کنار غاري به نام "پير غار" و چشمه و آبشاري زيبا با طبيعت بکر و منحصر به فرد قرار دارد.
در تاريخ معاصر چهارمحال و بختياري، سنگ نوشته هاي دوره مشروطيت دراستان،ماندگارترين سند سنگي اين دوران است که مورد توجه گردشگران قرار دارد.
مجموع سنگ نوشته هاي"پيرغار" در روستاي"ده چشمه"شهرستان فارسان، تنها سند سنگي منحصر به فرد مشروطه دوم در ايران است.
اين مجموعه سنگي به دستور"حاج خسروخان سردار ظفر بختياري"،"حاج علي قلي خان سردار اسعد دوم بختياري"
و "جعفر قلي خان سردار اسعد سوم بختياري"مقارن با جنگ جهاني اول روي يک تخته سنگ در کوهپايه اي از رشته کوه " زاگرس" جاودان شد.
يکي از مورخان و پژوهشگران تاريخ معاصر ايران در اين زمينه گفت:مجموعه سنگ نوشته مشروطه پيرغار شرح فعاليت مجاهدين چهارمحال و بختياري در مبارزه با استبداد " محمدعلي شاه قاجار" است.
"بابک زماني پور" روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين سنگ نوشته ها علاوه بر شرح وقايع مربوط به فتح اصفهان و تهران و همراهي مجاهدان چهارمحال و بختياري با نهضت مشروطه خواه روحانيت اصفهان به رهبري آيت الله"نورالله اصفهاني"، مبين جريانهاي فکري سياسي و اجتماعي حاکم بر جنوب غربي ايران مقارن با اعاده مشروطه دوم و سقوط استبداد صغير است.
به گفته وي، مجموعه سنگ نوشته هاي مشروطه"پيرغار" مشتمل بر چهار قطعه بر روي زمينه سنگ "سيسيلي" به خط نستعليق نگارش شده است.
زماني پور،اين سنگ نوشته ها را بيانگر عدالت خواهي مردم استان چهارمحال و بختياري و اعاده مشروطه دوم متعلق به 98 سال پيش توصيف کرد و افزود:مشروطه خواهان چهارمحال و بختياري از مسيرهاي"دزک"،"جونقان"،"دهکر �"
(شهرکرد فعلي)،"شهرک"،"وانان"،"چالشتر "،"فرد انبه" و"فارسان" تحت فرماندهي"ابراهيم خان ضرغام السلطنه" براي پيوستن به روحانيت مشروطه خواه به سمت اصفهان حرکت کردند.
وي افزود:اين حرکت عدالتخواهانه و مشروطه خواهانه با رمز"علي(ع)"و" لااله الالله محمد رسول الله (ص)" آغاز شد و پس از الحاق به روحانيت اصفهان، محور حرکت براي فتح پايتخت قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، سنگ نوشته هاي مشروطه خواهي چهارمحال و بختياري در روستاي "ده چشمه" از توابع شهرستان فارسان در 39 کيلومتري شهرکرد واقع شده و به عنوان يکي از جاذبه هاي گردشگري اين استان است.
گردشگران نوروزي براحتي مي توانند با عبور از شهرکرد و جاذبه هاي ديدني مسير به شهرستان فارسان و اين سنگ نبشه برسند و آن را از نزديک تماشا کنند.ک/4