كمربند سبز حاشيه زاينده‌رود شهركرد

تمامي مسير حاشيه زاينده‌رود از سامان تا قراقوش (نزديك سد زاينده‌رود) داراي مناظر زيبا و چشم‌نواز است كه از تركيب رودخانه، باغ‌هاي سرسبز دو طرف جاده و هواي پاك به وجود آمده است.اين مسير به دليل وجود مجموعه‌هاي تفريحي در محل پل زمانخان، شرايط اقليمي مساعد در حدود 9 ماه از سال و و دسترسي نزديك به مركز استان و شهرها استان اصفهان هميشه مورد توجه گردشگران بوده است. در انتهاي اين مسير سد درياچه زاينده‌رود وجود دارد كه به نوبه خود زيباست. در اين مسير زاينده‌رود هنوز از مناطق صنعتي عبور نكرده و رنگ‌ آبي و تميز آب همراه با هواي مطبوع و باغات سرسبز اطراف آن بسيار دل‌پذير است.