كودك 6 ساله شما در اين مرحله
حتي كساني كه به راحتي خوابشان مي گيرد هم گاهي اوقات دچار بي خوابي مي‌شوند. ممكن است فرزندتان به محض اين كه سرش را بر بالش گذاشت، تمامي اضطراب هاي آن روز ذهنش را به خود مشغول كنند. آيا حتي وقتي كه از خوابيدن مي‌ترسد هم بايد به جاي خواب خود برود؟ اگر برادرش بفهمد كه توپش را گم كرده است، چه مي‌كند؟ اين اضطراب را به بدن در حال رشد و روز پرمشغله اش اضافه كنيد. اگر فرزندتان از رفتن به رختخواب امتناع مي‌ورزد، دليل اين كار را ازش بپرسيد. او ممكن است دليل ديگري را بياورد؛ شايد او خسته نيست يا از تاريكي مي‌ترسد. فعاليت فيزيكي بيشتر، كم كردن مصرف كافئين يا برطرف كردن ترس مي‌تواند به او كمك كند تا به خواب برود.
اغلب كودكان به خوبي به ساعت تعيين شده براي رفتن به رختخواب پاسخ مي‌دهند. حدود يك ساعت مانده به وقت خواب فرزندتان، به او اجازه ندهيد تلويزيون ببيند، بازي هاي رايانه اي بكند و فعاليت شديد داشته باشد؛ چرا كه اين چيزها به جاي آرام كردن كودك موجب هيجان زدگي بيشتر و بي‌خوابي او مي‌شوند. ممكن است فرزندتان ترجيح دهدبرايش كتاب بخوانيد يا در آغوشش بگيريد و با او صحبت كنيد. صحبت كردن روشي عالي براي درك كردن او و زماني مناسب براي او است تا خود را از زير بار نگراني هايي كه ممكن است بيدار نگهش داشته باشند، خارج كند.

زندگي شما در اين دوران
آيا مي‌خواهيد وقت بيشتري را در كنار خانواده سپري كنيد؟ بعضي از خانواده ها در طول هفته يك شب را صرفاً به خانواده اختصاص مي‌دهند و در آن همه مشغله هاي شخصي و كاري خود را كنار مي‌گذارند. بعضي ديگر از خانواده ها در هفته شب هاي خاصي را به سينما يا رستوران مي‌روند. شايد شما بخواهيد شيوه مدرن را انتخاب كنيد: شب بدون وسايل برقي؛ در اين شب در حالي كه اعضاي خانواده با هم بازي مي‌كنند يا قدم مي زنند، كامپيوتر، تلويزيون،آيفون و هر نوع وسيله برقي ديگري بايد براي مدت زمان مشخصي خاموش شود.