در روستای کندوان که در 50 کیلومتری تبریز واقع است، تمامی خانه ها به صورت دو و سه طبقه در داخل سنگهای بزرگ تراشیده شده اند و منظره بسیار زیبایی در آنها بوجود آمده است. همچنین آب چشمه این روستا برای سنگ کلیه بسیارمفیداست: