مجمع انتخاباتي رياست فدراسيون تکواندو که قرار بود فردا برگزار شود، لغو شد.

به نقل از پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، بعد از ارسال نامه سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ممنوعيت حضور اعضاي شوراي شهر در انتخابات رياست فدراسيون ها، دفتر امور مجامع فدراسيون هاي ورزشي وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد از آنجايي که که اين نامه بعدازظهر شنبه و تنها ساعاتي قبل از اين آغاز اين انتخابات در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت براي حفظ حقوق نامزدها، انتخابات رياست فدراسيون تکواندو در روز يکشنبه اول دي ماه لغو شد.

قرار است دفتر امور مجامع فدراسيون هاي ورزشي تاريخ بعدي برگزاري انتخابات رياست فدراسيون تکواندو را اعلام کند.

ورزش3