قسمت سوم «جي آي جو» سال 2016 اكران مي شود.
گروه بين الملل ؛ سينما خبر - «دوآين جانسون» و «بروس ويليس» آمادگي خود را براي بازي در قسمت سوم فيلم اكشن «جي آي جو» (G.I.Joe) اعلام كردند. اين د ر حاليست كه «جان ام چو» كارگردان فيلم طي پستي در شبكه اجتماعي خود اعلام كرد كه اگر چه حضور دو ستاره اصلي تأييد شده ولي مذاكرات براي جذب «چنينگ تيتوم» در نقش «دوك» همچنان ادامه دارد.«دوك» يكي از نقشهاي تأثيرگذار اين فيلم هستند و توليد فيلم بدون حضور او بي اهميت خواهد بود. «جان ام چو» كه به تازگي فيلم مستند «جاستين بيبر» را كارگرداني كرده ،‌از توليد قسمت سوم «جي آي جو» از اواخر سال 2014 خبر داد. قسمت سوم «جي آي جو» سال 2016 اكران مي شود.