آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) در 8 گروه آموزشی و 267 کد رشته امتحانی برگزار می شود و 240 هزار و 361 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد 102 هزار و 204 نفر زن و 138 هزار و 127 نفر مرد هستند.به عبارت دیگر 42.53 درصد داوطلبان زن و 57.47 درصد داوطلبان مرد هستند که تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته 22 هزار و 495 نفر بیشتر است.در آزمون ورودی دکتری سال 93 داوطلبان باید به کلیه دروس شامل دروس تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان خارجی پاسخ دهند. سطح سئوالات امتحانات تخصصی در حد دانش و تجربیات فارع التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته و منطبق بر شورای عالی برنامه ریزی است.دفترچه شماره یک مجموعه دروس تخصصی و دفترچه شمار دو استعداد تحصیلی و زبان خارجی و یک پاسخنامه به داوطلبان داده می شود. . آزمون کلیه دروس امتحانی شامل مجموعه دروس تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان خارجی به صورت تستی و چهارگزینه ای خواهد بود و برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد. اطلاعیه کارت ورودی به آزمون و برگ راهنمای مربوط و نحوه برگزاری آزمون از روز دوشنبه 5 اسفندماه بر روی سایت سازمان قرار داده می شود و در نشریه پیک سنجش روزهای 5 و 12 اسفندماه منتشر می شود.کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه 13 اسفندماه بر روی سایت سنجش قرار داده می شود و داوطلبان تا ساعت 24 روز پنجشنبه 15 اسفندماه 92 می توانند نسبت به پرینت کارت اقدام کنند.آزمون ورودی دوره دکتری نیمه مترمزک سال 93 طی یک جلسه در 53 شهرستان و حوزه های مربوط برگزار خواهد شد و داوطلبان هر یک از گروه های آموزشی علوم انسانی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان، کشاورزی و منابع طبیعی در مدت 120 دقیقه و علوم پایه و فنی - مهندسی در مدت 150 دقیقه به سئوالات خود پاسخ خواهند داد. همچنین داوطلبان به 30 سئوال استعداد تحصیلی در مدت 60 دقیقه و 30 سئوال زبان در مدت 30 دقیقه پاسخ می دهند.