آهنگ پیشواز مهتاب رو فانوس رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۱

آهنگ پیشواز هذیون رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۲

آهنگ پیشواز عشق پست مدرن رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۳

آهنگ پیشواز هنوز دلم واسه تو تنگ میشه رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۴

آهنگ پیشواز یخبندونای قطبی چشمات رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۵

آهنگ پیشواز قبولم نمی کند رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۶

آهنگ پیشواز تهران گردی رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۷

آهنگ پیشواز نوستالژی رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۸

آهنگ پیشواز تحویل سال رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۵۹

آهنگ پیشواز قوی سیاه رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۶۰

آهنگ پیشواز دیوونه رضا یزدانی – ۳۳۱۷۰۶۱