پیشواز ایرانسل

آهنگ پیشواز خداحافظ عشق من حمید عسگری – ۳۳۱۶۹۹۰

آهنگ پیشواز هوای گریه حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۱

آهنگ پیشواز بزن بارون حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۲

آهنگ پیشواز خوشبختی حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۳

آهنگ پیشواز تقاص حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۴

آهنگ پیشواز آهنگی که دوست داشتی حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۵

آهنگ پیشواز روزگار حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۶

آهنگ پیشواز خیلی دوست دارم (بیکلام) حمید عسگری – ۳۳۱۷۰۰۸