هفته پاياني سوپر ليگ کاراته باشگاه‌هاي کشور روز پنجشنبه هفته جاري (هشتم اسفند) با شناخت تيم‌ها و نفرات برتر خاتمه مي‌يابد.
به نقل از سايت فدراسيون کاراته، هفته پاياني سوپرليگ کاراته باشگاه هاي کشور همزمان با ليگ هاي برتر، آينده سازان و جوانه ها پنجشنبه هفته جاري در سالن شهيد افراسيابي تهران برگزار مي‌شود.

طبق برنامه اعلام شده از سوي سازمان ليگ در اين هفته مبارزات ذيل انجام خواهد شد:

مرحله اول:

آواي رزم با جندي شاپور شيراز

مناطق نفت خيز جنوب با برق هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامي با لوله سبز آسيا

آذرخودرو نوين قم با شهيد داورزني قرچک

باشگاه پرهام با فولاد مبارکه سپاهان

مرحله دوم:

مناطق نفت خيز جنوب با آواي رزم

دانشگاه آزاد اسلامي با جنوي شاپور شيراز

آذرخودرو نوين قم با برق هرمزگان

باشگاه پرهام با لوله سبز آسيا

فولاد مبارکه سپاهان با شهيد داورزني قرچک

ديدار معوقه:

فولاد مبارکه سپاهان با آذرخودرو نوين

جدول رده بندي سپر ليگ پيش از برگزاري هفته پاياني به ترتيب ذيل است:

1-دانشگاه آزاد/15 بازي/42 امتياز تيمي/365 امتياز انفرادي

2-آذرخودرو/15 بازي/39 امتياز تيمي/321 امتياز انفرادي

3-لوله سبزآسيا/16بازي/36 امتيازتيمي/275 امتياز انفرادي

4-فولادمبارکه سپاهان/15بازي/27 امتيازتيمي/217 امتياز انفرادي

5-باشگاه پرهام/13بازي/21 امتياز انفرادي/191 امتيازانفرادي

6-آواي رزم/15بازي/18 امتيازتيمي/180 امتياز انفرادي

7-صنعت برق هرمزگان/16بازي/18 امتياز تيمي/177 امتياز انفرادي

8-مناطق نفت خيزجنوب/16 بازي/15 امتيازتيمي/164 امتيازانفرادي

9-جندي شاپورشيراز/16بازي/12 امتيازتيمي/121 امتياز انفرادي

10-شهيد داورزني قرچک/15بازي/صفر امتياز تيمي/61 امتياز انفرادي