شهر آلفلد در ایالت نیدرزاکسن در کشور آلمان واقع شده‌است.