جام متعلق به سال‌های 50 قرن چهارم در کلکسیون موزه انگلستان است.

جام «لیکورگ» توسط رومیان در قرن‌ها پیش ساخته شده است و تسلط آنها را در فناوری نانو نشان می‌دهد. جالب این است که این جام بسته به موقعیت و منبع نور از سبز به قرمز تغییر رنگ می‌دهد. محققان در مورد این پدیده مطالعاتی انجام داده‌اند و یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل مایعات کشف کرده‌اند.

تمایلات رومیان به تکنولوژی شناخته شده است و در آن زمان فرآیندها توسط فناوری نانو امکان پذیر بوده است. رومیان در کاری استاد بودند که جامعه کنونی ما تازه شروع به مطالعه در مورد آن کرده است. این پدیده تا سال‌های 90 مرموز باقی مانده بود. محققان دریافته‌اند که شیشه این جام حاوی ذرات طلا و نقره است که این ذرات به اندازه 50 نانومتر است و به خوبی در رده ذرات نانومتر هستند که حداکثر اندازه آنها 100 نانومتر است. جام لیکورگ به خوبی حالت خود را حفظ کرده است. در اثر نور الکترون‌های این ذرات شروع به ارتعاش می‌کنند به شیوه‌ای که رنگ شی با توجه به موقعیت بیننده تغییر می‌کند. محققان فکر کردند وقتی جام پر بوده پدیده‌ای مشابه باید رخ می‌داده است. آنها اجازه به آزمایش چنین فرضیه‌ای نداشتند اما این شرایط را در آزمایشگاه بوجود آوردند تا به آزمایشات خود ادامه دهند. ذرات نانوی طلا و نقره به حفره‌های میکروسکوپی تزریق کردند و مایعات مختلف را در آن ریختند در نتیجه رنگ سبز ظهور کرد اما با روغن سرخ می‌شد. رومیان می‌دانستند که چگونه با استفاده از ذرات نانو به هنر دست یابند. مسلما این کشف کاربردهای علمی برای دانشمندان داشته است. این جام متعلق به سال‌های 50 قرن چهارم در کلکسیون موزه انگلستان است. منشا دقیق آن ناشناخته است.