بازارهای روز: در کوش آداسی سه بازار محلی وجود دارد که ارزش دیدن را دارد. روزهای سه شنبه و جمعه، بازار تره بار برقرار است و فقط روز چهارشنبه برای لباس و پوشاک است.