کنفدراسيون بسکتبال آسيا زمان دقيق رقابت‌هاي باشگاه‌هاي آسيا را اعلام کرد.
به نقل از ايسنا، کنفدراسيون بسکتبال آسيا زمان دقيق رقابت‌هاي باشگاه‌هاي آسيا را اعلام کرد که طبق تاريخ مشخص شده تيم مهرام بايد از پانزدهم تا بيست و سوم خرداد در اين رقابت‌ها شرکت کند. طبق اعلام کنفدراسيون بسکتبال آسيا قرار شده 10 تيم از منطقه‌هاي مختلف قاره کهن در مسابقات حاضر شوند که نماينده‌هاي کشورهاي مختلف و حاضر در اين دوره تا يک هفته ديگر معرفي خواهند شد.

تيم‌هاي حاضر بايد تا بيستم ارديبهشت 12 بازيکن اصلي خود را به کميته برگزار کننده رقابت‌ها معرفي کنند و اين در شرايطي است که اين زمان در جريان ليگ برتر ايران است.