یکی از طراحان طرحهای مفهومی به نام Danny Giebe طرح جدید و جالبی برای مک در اینترنت منتشر کرده که از طراحی تخت در آن استفاده شده است. نام این نسخه مفهومی Mac OS X Syrah است که برگرفته شده از Mac OS X Mavericks است. در این طرح جذاب، بخشهای بسیاری تغییر کرده اما مهمترین آنها به تصویر کشیده شده که در ادامه آنها را مشاهده خواهید کرد. به نظر شما این طراحی زیباست؟


منبع: iClarified