مقبره‌ باباطاهر، خرم آباد

مقبره‌ باباطاهر در محله‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌ در جنوب‌ خرم‌آباد واقع‌ شده‌ است‌. سبك‌ بنای ‌مقبره‌ قدیمی‌ است‌ و درِ ورودی‌ آن‌ به‌ سمت‌ جنوب‌ باز می‌شود. ساختمان‌ اصلی‌ آن‌، هشت‌ ضلعی‌ است‌. مقبره ‌در وسط‌ بنا قرار دارد و روی‌ آن‌، ضریحی‌ چوبی‌ قرار داده‌ شده‌ است‌. به‌ اعتقاد اهالی‌ خرم‌آباد، این‌ قبر به‌ باباطاهرعریان‌ شاعر مشهور تعلق‌ دارد كه‌ دوبیتی‌های‌ خود را به‌ زبان‌ لری‌ سروده‌ است‌.