مقبره‌ حیات‌الغیب‌، خرم‌ آباد

مقبره‌ «حیات‌ الغیب‌« در 50 كیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ خرم‌آباد و در روستای‌ «قالبی» واقع‌ شده‌ است‌. در ورودی‌ مقبره‌ از شمال‌ گشوده‌ می‌شود و كفش‌كن‌ آن‌، 5 پله‌ بالاتر از كف‌ مقبره‌ است‌. قبر در گوشه‌ جنوب‌ شرقی‌ مقبره‌ قرار دارد. در دیوار جنوبی‌، محرابی‌ به‌ بلندی‌ 2.1 متر با حاشیه‌ گچ‌بری‌ است‌. این‌ بنایكبار به‌ دستور محمود میرزای‌ قاجار تعمیر شد كه‌ تاریخ‌ آن‌ بر روی‌ یكی‌ از سنگ‌ها نوشته‌ شده‌ است‌.