کتاب های زیادی را برای آزمون دکتری علوم سیاسی و گرایش های آن باید مطالعه نمود، هر یک از اساتید پیسنهاداتی دارند و معمولاً نوع سوالات در هر سال تغییر می یابد. بنابریان لازم است که داوطلبین با آمادگی کافی در آزمون شرکت کنند.
از این پس آزمون های دکتری دانشگاه ازاد و سراسری بصورت چهار گزینه ای برگزار می شود، و داوطلبین باید حجم زیادی از منابع را مورد مطالعه قرار دهند، یکی از دوستان بیش از هفتصد کتاب را برای مطالعه پیشنهاد کرده است، عده ای نیز به 10 تا 15 کتاب اصلی اکتفا می کنند، لیستی که در ادامه آمده است به تفکیک آزمون منابعی را برای آزمون دکتری علوم سیاسی و گرایش های آن پیشنهاد می کند.اینپا به دوستان و داوطلبان توصیه می کند از هر گروه حداقل 5 تا 6 کتاب را انتخاب و مورد مطالعه قرار دهند و به جزوات خلاصه شده برخی از موسسات آموزشی که واقعاً قابل اعتماد نیست اکتفا نکند. برای همه دوستان و عزیزانی که در آزمون دکتری برای سال سال 1392 شرکت می کنند آرزوی موفقیت داریم. با ثبت نام در بخش عضویت در سایت از آخرین منابع، سوالات و راهنمایی هایی سایت تخصصی سیاست بین الملل ( اینپا ) برخوردار شوید. دوستانی که نیز تجربیاتی در خصوص آزمون و مصاحبه دکتری گرایش های علوم سیاسی در دانشگاه سراسری و آزاد دارند می توانند از طریق آدرس ایمیل سایت (political.ir@gmail.com) تجربیات خود را برای انتشار در پایگاه سیاست بین الملل ارسال نمایند.

الف) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع سیاست شناسی (مبانی علم سیاست،جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی)
1. بنیاد های علم سیاست؛ عبدالرحمان ، نشر نی
2. مبانی علم سیاست؛ دکتر عبدالحمید ابوالحمد، طوس
3. اصول علم سیاست؛ موریس دورژه ، ترجمه قاضی، میزان
4. آموزش دانش سیاسی؛ دکتر حسین بشریه ، نگاه معاصر
5. سیاست و حکومت جدید، دکتر عالم ، قومس
6. سیاست به مثابه علم، دکتر صلاحی، انتشارات سمت
7. مقدمه نظریه سیاسی ، دکتر عالم ، انتشارات قومس
8. حکومت محلی و عدم تمرکز؛ دکتر طاهری
9. درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .
10. بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .
11. جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
12. نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .
13. روش و نظریه در علوم سیاسی؛ دکتر حاجی یوسفی
14. جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .
15. جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .
16. درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .
17. جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .
18. عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
19. دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه
20. جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه
21. خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .
22. توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .
23. کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .
24. کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .
25. سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .
26. سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .
27. ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .
28. نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
29. سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .
30. راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .
31. نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد . نشر نی .
32. تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .
33. انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .
34. جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده . نشر قومس .
35. جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده . نشر قومس .
36. بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .
37. آموزش دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
38. مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
39. سیاست و حکومت جدید . آلن بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
40. گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
41. گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
42. سیاست های مقایسه ای، دکتر قوام ، سمت
43. نظام های سیاسی تطبیقی ، دکتر مصفا
44. چالش های توسعه سیاسی، دکتر قوام، قومس
45. توسعه سیاسی، دکتر نقیب زاده
46. چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه طیب ، مرکز اموزش
47. نقد نظریه نوسازی و توسعه، دکتر قوام


ب) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع روابط بین الملل و سياست خارجي
48. اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام
49. اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده
50. روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام
51. تاریخ روابط بین الملل؛ دکتر نقیب زاده
52. هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل، دکتر آقایی
53. روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
54. تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .
55. تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .
56. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
57. تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . منوچهر محمدی . نشر میزان .
58. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . روح الله رمضانی . نشر نی .
59. سیاست خارجی ایران ( چندگفتار در عرصه های نظری و عملی ) . سید محمد کاظم سجادپور . نشر وزارت امورخارجه .
60. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای . امیر حاجی یوسفی . نشر وزارت امورخارجه .
61. نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی . . نشر وزارت امورخارجه
62. اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام
63. اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده
64. ماهیت سیاست گذاری خارجی؛ ترجمه دکتر سیف زاده
65. رضا رئیس‌طوسی. نفت و بحران انرژی. کیهان.
66. رضا رئیس‌طوسی. مقالات مربوط به دورة مشروطیت. تاریخ معاصر ایران.
67. رضا رئیس‌طوسی. «استراتژی آمریکا، تضعیف امنیت ملی ایران». ایران فردا.
68. رضا رئیس‌طوسی. «فرایند نادیده ­گرفتن سیاستگذاری خارجی». در سعید مدنی (گردآورنده) مجلس ششم؛ بیم­ ها و امیدها­ (تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۹) صص ۱۴۶۱۱۱٫
69. رضا رئیس‌طوسی. «پیشنهاد بانک جهانی». چشم‌انداز ایران.
70. هادی سمتی. «بحران تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران». مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. و همچنین، دیگر مقالات ایشان در این مجله.
71. منوچهر محمدی. سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی. نشر دادگستر.
72. منوچهر محمدی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. نشر دادگستر.
73. منوچهر محمدی. استراتژی نظامی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر. سروش.
74. منوچهر محمدی و ابراهیم متقی. «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور» (قسمت ۱، ۲، ۳، و ۴). فصلنامة راهبرد یاس، ش ۲، ۳ ، ۴ و ۵ (تابستان ۱۳۸۴ و به بعد).
75. منوچهر محمدی. مقالات مربوط به سیاست خارجی ایران در مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.
76. مطالب مربوط به سیاست خارجی ایران در بولتن مرکز مطالعات بین‌المللی.


ج) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران

77. تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری،نشر قومس
78. تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه
79. تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری
80. اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم؛ دکتر صلاحی،نشر قومس
81. نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
82. بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .
83. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
84. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
85. خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .
86. جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران
87. تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی
88. اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
89. تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم . کمال پولادی . نشر مرکز .
90. مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .
91. مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .
92. فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک
93. نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .
94. فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .
95. مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .
96. نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .
97. علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .
98. صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .
99. اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو
100. علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .
101. نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .
102. فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .
103. جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .
104. اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .
105. اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
106. نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .
107. قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی
108. تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .
109. تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .
110. تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام . کمال پولادی . نشر مرکز .
111. تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.
112. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .
113. سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .
114. اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .
115. فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .
116. اندیشه سیاسی اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .
117. تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی . نشر قومس .
118. درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
119. در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
120. زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
121. تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .
122. تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .
123. تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .
124. از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .


د) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران)

125. تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه
126. احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .
127. ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .
128. مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر
129. درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
130. نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
131. سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
132. ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
133. مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
134. موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو
135. دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
136. نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.
137. نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی حقیقت خواه . نشر ققنوس .
138. ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم

ه) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع نظریه های روابط بین الملل (نظریه های سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد بین الملل)
139. مجموعه مقالات ده جلدی اندرو لینک لیتر که توسط انتشارات وزارت امور خارجه ترجمه و منتشر شده است.
140. حمیرا مشیرزاده. تحول در نظریه ­های روابط بین ­الملل. انتشارات سمت
141. ناصر هادیان. سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی.
142. جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمة علیرضا طیب و وحید بزرگی. نشر قومس.
143. جمعی از نویسندگان. نظریه‌های روابط بین‌الملل. ترجمة وحید بزرگی، انتشارات ماجد.
144. استفان هابدن. جامعه‌شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل. ترجمة جمشید زنگنه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
145. جیمز دیوتیاک و جیمز دردریان. نظریه‌های مجازی در روابط بین‌الملل. ترجمة حسین سلیمی، گام نو.
146. توماس لارسون و دیوید اسکیدمور. اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت. ترجمة احمد ساعی و مهدی تقوی، نشر قومس.
147. جمعی از نویسندگان. اقتصادسیاسی بین‌الملل. ترجمة مهدی تقوی، دانشکدة امور اقتصادی.
148. محمد بهکیش. جهانی شدن و اقتصاد ایران. نشر نی.
149. مقالات مجلة سیاست خارجی در تابستان ۱۳۷۹ (ویژة جهانی شدن).
150. مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه.
151. احمد ساعی. جهانی شدن و جنوب. نشر قومس.
152. احمد ساعی. مسائل سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم. سمت.
153. احمد ساعی. قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم. نشر قومس.
154. رونالد چیلکوت. نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی. ترجمة احمد ساعی، انتشارت علوم نوین.
155. احمد ساعی. مقالات مجلة اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.
156. Burchill, Scott and Linklater, Andrew (1996) Theories of International Relations. London: Macmillan. (Chapter 3, pp. 8390; Chapter 4; Chapter 8; Chapter on Constructivism).
157. Little, R. and Smith, M. (1991) Perspectives on World Politics. New York: Rutledge. Chapter 2.7; Chapter 1.8.; and Chapter 1.9
158. Griffiths, M. (1999) “Theory of International Society.” and “Alexander Wendt.”In Fifty Key International Thinkers. London: Rutledge.
159. Neumann, Iver B. and Weaver, Ole, eds. (1996) The Future of International Relations: Masters in the Making? London and New York: Rutledge. (Chapters 9, 10)


و) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع روش شناسی
160. چیستی علم. آلن چالمرز. ترجمة سعید زیباکلام، سمت.
161. رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت .
162. روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه تهران
163. نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی
164. روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی ،یارول مانهایم و ریچارد ریچ، ترجمة لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی.
165. روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز
166. روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس
167. پارادایم شناسی علوم انسانی . برایان فی . ترجمه مرتضی مردیها . نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی .
168. روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر
169. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
170. روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا
171. جزوه روش‌شناسی در روابط بین‌الملل. قاسم افتخاری. دورة کارشناسی ارشد.


ز) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : منابع حقوق بین الملل
172. حقوق بین الملل در جهان معاصر و حقوق بین الملل عمومی، آنتونیو کاسسه
173. حقوق بین الملل، کتاب ربکا والاس
174. اصول حقوق بین الملل عمومی، بروان لی
175. حقوق بین الملل، ملکم شاو
176. حقوق بین الملل عمومی، دکتر ضیائی بیگدلی، گنج دانش
177. حقوق بین الملل عمومی۲جلدی، دکتر میر عباسی ، میزان
178. حقوق بین الملل معاهدات، دکتر فلسفی
179. حقوق بین الملل عمومی، هوشنگ مقتدر
180. حقوق بین الملل دریاها، رابرت چرچیل
181. حقوق بین الملل خصوصی، دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا

182. تعارض قوانین، دکتر نجاد علی الماسی
183. حقوق بین الملل خصوصی، دکتر الماسی
184. جزوه حقوق بین الملل عمومی ، دکتر بیک زاده ، دانشکده شهید بهشتی
185. International low, Richard K.Gardiner*

ز) منابع آزمون دكتراي علوم سياسي : سازمان های بین المللی
186. دیوان بین المللی دادگستری، دکتر میر عباسی
187. آرا و نظریات مشورتی دیوان ۲ جلد، ترجمه ضیائی بیگدلی
188. حقوق سازمان های بین الملل، دکتر زمانی
189. سازمانهای بین المللی ، دکتر موسی زاده ،میزان
190. جزوه سازمانهای بین المللی ، دکترمیر عباسی ، دانشگاه حقوق