مهاجم تيم فوتبال استقلال به دليل بدهي مالياتي ممنوع الخروج شد.
آرش برهاني که شب گذشته به همراه تيم استقلال از کشور عربستان به تهران بازگشته است به دليلي بدهي مالياتي ممنوع الخروج شده است.

به گزارش فارس، اين بازيکن از سال 1385 به اداره ماليات بابت قراردادي که با باشگاه استقلال داشته بدهکار است و به همين دليل هنوز موفق به پرداخت ماليات خود نشده است. البته باشگاه استقلال در توافق با برهاني بايد مبلغ اين ماليات را پرداخت مي کرده است.