سه ملي پوش کشتي فرنگي ايران رقباي خود در مسابقات قهرماني آسيا را شناختند.
وزن کشي اوزان 59، 71 و 85 کيلوگرم کشتي فرنگي قهرماني آسيا انجام شد که در وزن 59 کيلوگرم محسن حاجي پور در دور اول با واليهان از چين مسابقه مي دهد. برنده اين کشتي به مصاف برنده قرقيزستان و تاجيکستان مي رود. در اين وزن 13 نفر وزن کشي کردند.

در وزن 71 کيلوگرم که تنها 10 نفر حضور دارند محمد کريمي در دور اول با کايرات توگولبايف از قرقيزستان مسابقه مي دهد. برنده اين ديدار به مصاف برنده ژاپن و ازبکستان مي رود.

در وزن 85 کيلوگرم مجتبي کريم فر در دور اول با رستم آساکالوف از ازبکستان کشتي مي گيرد. برنده اين ديدار به مصاف کشتي گير چين تايپه مي رود.

مسابقات کشتي فرنگي قهرماني آسيا از ساعت 8 و 30 دقيقه صبح فردا شنبه در آستانه قزاقستان آغاز مي شود.

5 ملي پوش ديگر يکشنبه به روي تشک خواهند رفت.