باز کردن قفل سیم کارت گوشی بصورت آنلاین
مدلهای ذیل از نوکیا توسط این سایت قابل باز شدن می باشد

كد:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
Nokia 1100a
Nokia 1220
Nokia 1260
Nokia 1261
Nokia 2100
Nokia 2220
Nokia 2260
Nokia 2300
Nokia 2300a
Nokia 3100
Nokia 3100b
Nokia 3108
Nokia 3200b
Nokia 3210
Nokia 3285
Nokia 3300
Nokia 3300b
Nokia 3310
Nokia 3315
Nokia 3320
Nokia 3330
Nokia 3350
Nokia 3360
Nokia 3390
Nokia 3395
Nokia 3410
Nokia 3510
Nokia 3510i
Nokia 3520
Nokia 3530
Nokia 3560
Nokia 3585
Nokia 3590
Nokia 3595
Nokia 3600
Nokia 3610
Nokia 3620
Nokia 3650
Nokia 3660
Nokia 3810
Nokia 5100
Nokia 5100a
Nokia 5110i
Nokia 5120
Nokia 5125
Nokia 5130
Nokia 5148
Nokia 5160
Nokia 5180
Nokia 5185
Nokia 5190
Nokia 5210
Nokia 5510
Nokia 6090
Nokia 6100
Nokia 6108
Nokia 6120
Nokia 6130
Nokia 6138
Nokia 6150e
Nokia 6160
Nokia 6162
Nokia 6185
Nokia 6188
Nokia 6190
Nokia 6200
Nokia 6210
Nokia 6220
Nokia 6250
Nokia 6310
Nokia 6310i
Nokia 6340
Nokia 6340i
Nokia 6360
Nokia 6500
Nokia 6510
Nokia 6560
Nokia 6590
Nokia 6590i
Nokia 6610
Nokia 6650
Nokia 6800
Nokia 6800a
Nokia 6810
Nokia 6820
Nokia 6820b
Nokia 7110
Nokia 7160
Nokia 7190
Nokia 7200
Nokia 7210
Nokia 7250
Nokia 7250i
Nokia 7650
Nokia 8110i
Nokia 8146
Nokia 8148i
Nokia 8210
Nokia 8260
Nokia 8270
Nokia 8290
Nokia 8310
Nokia 8390
Nokia 8810
Nokia 8850
Nokia 8855
Nokia 8860
Nokia 8890
Nokia 8910
Nokia 8910i
Nokia 9210i
Nokia 9250
Nokia N-Gage

---------------------------

من روی 3110 تست کردم جواب داد