دفتر مرکزی نوید در یزد به یک نفر طراح فتوشاپ کار ماهر خانم ترجیحا مجرد به صورت دوشیفت نیازمند است .

تلفن: 03516228459